سیستم تبدیل گاز به مایع از طریق فن هوائی Air Cooled Condenser

این محصول قابلیت تبدیل سیال گاز بسیار گرم به مایع بدون نیاز به آب و تنها با فن هوایی رادارا میباشد و در اکثر نیروگاه ها، سایت های پتروشیمی و پالایشگاهی قابل استفاده میباشد.
و نحوه کار به گونه ای است که بخار گرم یا گاز گرم در یک محفظه وکیوم گردیده و با سرد شدن دما به روش تقطیر به مایع تبدیل میگردد.