خدمات پس از فروش

از مزایای شرکت مهندسی بازرگانی فراصنعت آرسس، خدمات پس از فروش بوده که همواره بعنوان یک خدمتگذار با تکیه بر توان فنی خود آماده ارائه خدمات فنی حتی پس از فروش ، نصب دستگاه و راه اندازی پاسخگوی نیاز مشتریان گرامی ،جهت سهولت در بکارگیری از محصولات این شرکت خواهد بود