طراحی

خدمات ما همواره در راستای رفع نیاز و جلب رضایتمندی مشتریان گرامی میباشد.
فرآیند کامل طراحی Thermo dynamic ، Mechanical Design جهت محاسبه دقیق محصول مناسب نیاز مشتری، ساخت و مستندسازی در واحد مهندسی انجام که از استانداردهای ساخت روز دنیا در طراحی استفاده میگیرد.
تمرکز واحد مهندسی محصولات این شرکت براساس روش های Thermodynamic و Mechanical Design برمبنای استانداردهای روز دنیا استوار است.
در این راستا، واحد مهندسی محصول این شرکت براساس مستندات فنی، جدیدترین استانداردهای مهندسی محصول، کوتاهترین زمان پاسخگویی به مشتری، جهت اطمینان خاطر مشتریان و بالا بردن بهره وری محصولات پایگذاری شده است.