ساخت

نظربه اینکه اولویت اصلی ما رضایتمندی مشتریان گرامی میباشد، تمامی مراحل ساخت تحت نظارت واحد کنترل کیفیت قرار می گیرد.
تمرکز تولید بر کیفیت بالای فن ها، استانداردجوش کاری تیوب ها و قطعات و همچنین جهت مقاومت سازی تمامی اجزاء محصول در برابر خوردگی و گرما از آلیاژهای Alloy Steel ،Stainless Steel و Cooper Nickel و پره های Carbon Steel ، Alloy Steel و Aluminum در فین تیوبها استفاده میگردد.
در فرآیند جوشکاری تحت عملیات Arc Welding جهت تولید محصولات در سطح استاندارد بین المللی توسط متخصصین جوشکاری دارای گواهینامه انجام میگردد.
فرآیند جوشکاری شامل روشهای GTAW ، GMAW ، SAW و SMAW بوده که جهت اطمینان از عملیات صحیح جوشکاری تحت تست های غیرمخرب (NDT) قرار میگیرد.


[[