شرکت مهندسی و بازرگانی فراصنعت آرسس

شرکت مهندسی و بازرگانی فراصنعت آرسس با بیش از یک دهه سابقه ی درخشان در ارایه ی خدمات فنی همواره در کنار صاحبان صنایع و تولیدکنندگان کشور بوده است. ما خود را متعهد می دانیم تا تکنولوژی های پیشرفته، تجهیزات و ماشین آلات با کیفیت و راه حل های اقتصادی و متناسب با شرایط صنعت در ایران را از تمام نقاط توسعه یافته و پیشرو دنیا در دسترس مشتریان خود قرار دهیم.